Ανεμογεννήτριες Ελληνικής μελέτης και κατασκευής

Ν. Αθανασιάδης
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην Ελλάδα, χώρα με υψηλό αιολικό δυναμικό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας με την εγκατάσταση Ανεμογεννητριών. Με δύο επιδεικτικά Ερευνητικά προγράμματα του πρώτου χρηματοδοτούμενου από την ΕΟΚ και την ΔΕΗ (1986-86) και του δεύτερου από την ΓΓΕΤ (1995) επιτύχαμε όχι μόνο να αποδείξουμε ότι η Βιομηχανία μας μπορεί να κατασκευάσει ανταγωνιστικά τέτοιες μονάδες ως ολοκληρωμένα μηχανικά - ηλεκτρικά συστήματα συμπεριλαμβανομένης και της κατασκευής των πτερυγίων, αλλά, ως μελετητές τους, να εμφανίσουμε μία νέα πρωτότυπη αρχή ρύθμισης της λειτουργίας τους. Παρουσιάζουμε λοιπόν εδώ τρεις πειραματικές Ανεμογεννήτριες εντελώς νέας εξελιγμένης τεχνολογίας. Μία των 100 KW οριζοντίου άξονα, μία επίσης 100 KW κατακορύφου άξονα, τύπου Darrieus και μία 450 KW οριζόντιου άξονα. Επίσης δύο εμπορικές εκδόσεις της τελευταίας, μία των 500 KW και μία των 600 KW.Εισαγωγή

Η δεκαετία του 1970 ήταν η απαρχή εντατικών ερευνών και μελετών για την εκτίμηση του αιολικού δυναμικού των διαφόρων περιοχών, ως μιας φυσικής πηγής ενέργειας, ιδιαίτερα φιλικής στο περιβάλλον και στον ίδιο τον άνθρωπο. Έτσι, περί τα μέσα της δεκαετίας αυτής, ενεφανίσθησαν οι πρώτες σύγχρονες Ανεμογεννήτριες σε ισχύες από 50 KW έως 80 KW. Τέτοιες μηχανές, Δανικής κατασκευής, εγκατέστησε σε νησιά του Αιγαίου η ΔΕΗ (1983-1986). Σήμερα η τρέχουσα ισχύς των ανεμογεννητριών κυμαίνεται μεταξύ 500-750 KW έως και 1000 ΚW, με νεώτερες κατασκευές των 1500 KW για εγκαταστάσεις στα αβαθή παραθαλασσίων περιοχών (Βόρειος Θάλασσα, Βαλτική).

Στον ευρωπαϊκό χώρο, από 20ετίας ήδη, έχει γίνει συνείδηση ότι η χρησιμοποίηση της αιολικής ενέργειας είναι αναγκαία. Γι΄ αυτό και η ΕΟΚ έχει θεσμοθετήσει γενναίες επιδοτήσεις για την εγκατάστασή τους με κύρια επιχειρήματα:

  • Την με επιταχυνόμενο ρυθμό, τα τελευταία κυρίως χρόνια, αύξηση της μόλυνσης της ατμόσφαιρας από τα καυσαέρια των συμβατικών θερμικών ηλεκτρικών σταθμών με καύση άνθρακα, πετρελαίου ακόμη και φυσικού αερίου σε κάπως μικρότερο βαθμό, ως επίσης και από τα μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητα εντός πόλεως κυρίως).

  • Την μεγάλη εξάρτηση του υπόλοιπου κόσμου από τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες και ιδίως από τις μεγάλες διεθνείς πετρελαϊκές επιχειρήσεις που μπορούν κατά το δοκούν να δημιουργούν έντονες πετρελαϊκές κρίσεις, όπως αυτή του 1973 αλλά και μικρότερες κατά διαστήματα και αυτή του 2000 η οποία δεν φαίνεται να έχει παρέλθει ακόμα.

Οι Ανεμογεννήτριες λοιπόν αποτελούν μικρούς ηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής κατανεμημένους ανά την χώρα και συνδεδεμένους με το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο το οποίο και τροφοδοτούν.

Εμείς, ήδη από τα 1978, στο νεότευκτο τότε Εργαστήριο Αεροδυναμικής του ΕΜΠ, με θεωρητικές διερευνήσεις και πειράματα στην Μεγάλη Αεροδυναμική Σήραγγα επί προτύπων (μοντέλων) αεροτομών πτερυγίων και Δρομέων Οριζοντίου και επίσης κατακορύφου ¶ξονα (τύπου Darrieus) : Συνειδητοποιήσαμε ότι μπορούμε να μελετήσουμε και να σχεδιάσουμε τέτοιες μηχανές. Το ίσως σημαντικότερο δε, ότι η κατασκευή τους αποτελεί αντικείμενο τεχνολογικά και οικονομικά προσιτό στην Μεταλλοβιομηχανία μας χωρίς πρόσθετες επενδύσεις σε τεχνικό εξοπλισμό.

Το πολλαπλό όφελος της Χώρας μας από την ευόδωση μιας τέτοιας προσπάθειας είναι προφανές. Έχοντας αυτό το σκοπό προ οφθαλμών, με τον τότε νέο Καθηγητή Γ. Μπεργελέ - νυν Δ/ντή των εργαστηρίων Αεροδυναμικής και Υδροδυναμικών Μηχανών ΕΜΠ - επιτύχαμε με την έγκριση δύο Ερευνητικών - Επιδεικτικών Προγραμμάτων για την κατασκευή στην Ελλάδα και δοκιμαστική λειτουργία δύο ανεμογεννητριών. Μιας οριζοντίου άξονα 80 KW και μιας κατακορύφου άξονα επίσης 80 KW, τύπου Darrieus, με την οικονομική συμβολή της ΔΕΗ και της ΕΟΚ. Η ΔΕΗ ορίσθηκε ως ο κάτοχος των δύο μονάδων και επέλεξε τη νήσο Σκύρο για την εγκατάστασή τους.

Πολύτιμος συνεργάτης κατά την διεξαγωγή των μελετών των δύο αυτών ανεμογεννητριών και στη συνέχεια της δοκιμαστικής λειτουργίας τους, έκτοτε δε, μόνιμος συνεργάτης του γραφόντος ήταν ο κ. Κ. Μιχαηλίδης, Δρ. Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρονικός Μηχανικός του Πολυτεχνείου της Καρλσρούης (Γερμανία).


Οι Πρωτότυπες Ανεμογεννήτριες Προγραμματιζόμενων Μεταβλητών Στροφών της νήσου Σκύρου

Πρώτη μελετήσαμε την ανεμογεννήτρια οριζόντιου άξονα (1986-88). Είναι η πρωτότυπη ανεμογεννήτρια προγραμματιζόμενων μεταβλητών στροφών ΟΑ/100 ονομαστικής ισχύος 100 KW. Κατασκευάστηκε υπό την εποπτεία μας στο εργοστάσιο της ΒΙΟΚΑΤ ΑΒΤΕ στην Θήβα (1990-91). Την εγκαταστήσαμε στη νήσο Σκύρο, την συνδέσαμε με το ηλεκτρικό δίκτυο της νήσου και ευθύς αμέσως την θέσαμε σε λειτουργία (Νοέμβριο 1991). Ακολούθησε μία περίοδος δοκιμών και ρυθμίσεων με την μονάδα τροφοδοτούσα πάντοτε το δίκτυο.

Ο άνεμος, ως γνωστόν, αποτελεί μία άμεσα εκμεταλλεύσιμη φυσική πηγή ενέργειας στοχαστικής υφής με έντονους στροβιλισμούς και ριπές. Αντίθετα, στην πρόσδοση της ενέργειας αυτής προς το ηλεκτρικό δίκτυο, απαιτείται η κατά το δυνατόν σταθερότητα των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών της. Οι ανεμογεννήτριες όμως, που εξακολουθούν κατά πλειονότητα να προσφέρονται στην διεθνή αγορά, είναι του τύπου "Σταθερών Στροφών" με κύριο γνώρισμα την ανελαστικότητα έναντι των στροβιλισμών και ριπών του ανέμου. Κύρια συνέπεια αυτού, η μη καλή ποιότητα της παρεχόμενης στο δίκτυο ενέργειας και συνεπώς η εμφάνιση ανεπιθύμητων συνθηκών, ιδίως στα ασθενή δίκτυα των νήσων.

Σχεδιάσαμε λοιπόν τη μονάδα ΟΑ/100 με κριτήριο την επίτευξη της κατά το δυνατόν απάλυνσης των δυσμενών επιπτώσεων της αστάθειας του ανέμου. Έτσι σε εντελώς αδρές γραμμές : Το Μηχανικό Σύστημα αποτελείται από 3/πτερο Δρομέα διαμέτρου 20 m με οριζόντιο άξονα μετάδοσης της περιστροφής του προς την ηλεκτρογεννήτρια μέσω κιβωτίου ταχυτήτων πολ/μού των στροφών και της παρεμβολής δύο ελαστικών συνδέσμων, ενός αμέσως προ του κιβωτίου ταχυτήτων και ενός αμέσως προ της Ηλεκτρογεννήτριας. Για δε την ασφάλεια της μονάδας δύο συστήματα πέδησης, ένα αμέσως μετά τον Δρομέα και ένα αμέσως προ της Ηλεκτρογεννήτριας, ως πέδης ασφαλείας. Η κανονική όμως μείωση των στροφών του συστήματος μέχρι και της στάσεως πραγματοποιείται δι 'ηλεκτρικής μεθόδου με προγραμματισμένη επιβράδυνση της Ηλεκτρογεννήτριας. Ολόκληρο το μηχανικό σύστημα μετά τον Δρομέα ευρίσκεται εντός κλειστής Ατράκτου στην κορυφή μεταλλικού Πύργου σε ύψος 24m. Η άτρακτος μπορεί αυτομάτως να περιστρέφεται περί κατακόρυφο άξονα, δεξιά - αριστερά, ώστε ο Δρομέας να φέρεται πάντοτε έναντι του πνέοντος ανέμου. Για την περιστροφή αυτή προβλέπεται ηλετρομειωτήρας με ενσωματωμένη πέδη ασφαλείας και παρεμβολή ελαστικού συνδέσμου προς τον κατακόρυφο άξονα.

Το Ηλεκτρικό Σύστημα το οποίο και συνιστά το κύριο τμήμα της πρωτότυπης λειτουργίας της μονάδος, περιλαμβάνει έναν Στατό Μετατροπέα τύπου AC/DC/AC μεταξύ της Ηλεκτρογεννήτριας και του Ηλεκτρικού Δικτύου. Δι' αυτού επιτυγχάνουμε την αυτόματη μεταβολή των στροφών της Ηλεκτρογεννήτριας και συνεπώς του Δρομέα. Με έναν Προγραμματιζόμενο Υπολογιστή Ελέγχου (PLC) ρυθμίζουμε την αυτόματη λειτουργία και ελέγχουμε την ύπαρξη επιτρεπτών συνθηκών ασφάλειας.

Μπορούμε έτσι, να επιτύχουμε : την κατά το δυνατόν απάλυνση και ταχεία απόσβεση των δυναμικών μηχανικών και ηλεκτρικών φορτίσεων από τον άνεμο, την ασφαλή λειτουργία, με την εκτός των άλλων έγκαιρη μείωση των στροφών του Δρομέα στην περίπτωση θυελλωδών ανέμων, την επίτευξη της βέλτιστης δυνατής ενεργειακής απόδοσης και την προσαρμογή προς τις απαιτήσεις του ηλεκτρικού δικτύου σε συνεργασία με τον Κεντρικό Σταθμό Ηλεκτροπαραγωγής. Το τελευταίο αυτό, σημαίνει και αυξημένο βαθμό διείσδυσης της αιολικής ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Ως εκ της αρχής λειτουργίας τους, οι Ανεμογεννήτριες Σταθερών Στροφών με πτερύγια είτε σταθερού είτε μεταβλητού βήματος στερούνται αυτών των τόσο ζωτικών πλεονεκτημάτων. Μπορεί συνεπώς, σε Αιολικό Πάρκο με μονάδες σταθερών στροφών, η προσθήκη μικρού αριθμού μονάδων προγραμματιζόμενων μεταβλητών στροφών να βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης στο ηλεκτρικό δίκτυο ενέργειας και να αυξήσει τον βαθμό διείσδυσης της ενέργειας του πάρκου στο δίκτυο.

Η πολύ καλή λειτουργική συμπεριφορά της ΟΑ/100 κατά την δοκιμαστική περίοδο ρυθμίσεων του συστήματος υπό ευρύ φάσμα εντάσεων του ανέμου από νηνεμία μέχρι και θυελλωδών καταστάσεων στη συνέχεια δε, η τρέχουσα λειτουργία της δικαίωσε τις προσδοκίες μας για το νέο σύστημα ρύθμισης με προγραμματιζόμενες μεταβλητές στροφές. ¶λλωστε , καλύτερη επιβεβαίωση αποτελεί το ότι στον ευρωπαϊκό χώρο οι κατασκευαστές ανεμογεννητριών ήδη προσανατολίζονται στην εφαρμογή αυτού του συστήματος λειτουργίας, ο κάθε ένας βέβαια με την δική του σύνθεση των σχετικών υποσυστημάτων και ρυθμίσεων. Για την ώρα, μόνο ο Γερμανικός οίκος ENERCON έχει αρχίσει από το 1994 (η ΟΑ/100 εγκατασταθεί το 1991) να εγκαθιστά τέτοιου τύπου μονάδες με ειδικής κατασκευής πολυπολική Ηλεκτρογεννήτρια χαμηλών στροφών, απ' ευθείας συνδεδεμένη με τον Δρομέα.

Την Ανεμογεννήτρια Κατακόρυφου άξονος τύπου Darrieus πρωτότυπη και αυτή ως προς το σύστημα λειτουργίας της με προγραμματιζόμενες μεταβλητές στροφές του Δρομέα της, μελετήσαμε και σχεδιάσαμε την περίοδο 1990-92. Κατασκευάσθηκε και αυτή υπό την επίβλεψή μας, στο εργοστάσιο της ΒΙΟΚΑΤ ΑΒΤΕ στην Θήβα κατά τα έτη 1993-95. Ανήκει στην ΔΕΗ και εγκαταστάθηκε προσφάτως στη νήσο Σκύρο (Ιούλιος 2000) κοντά στην ΟΑ/100. Επιλέξαμε και γι' αυτήν ονομαστική ισχύ 100KW και την ονομάζουμε ΚΑ/100. Ο κατακόρυφος περιστρεφόμενος Ιστός της στηριζόμενος με τρία συρματόσχοινα σε διάταξη τριγωνικής πυραμίδας έχει ύψος 26m, η δε διάμετρος του 2/πτερου Δρομέα, σε μορφή στεφάνης, είναι 19,2m.

Η μηχανολογική και η ηλεκτρική δομή της μονάδος είναι η αυτή με εκείνη της ΟΑ/100 αλλά με κατάλληλη διάταξη προς τον κατακόρυφο άξονα του Δρομέα. Εδώ, σε αντίθεση προς την 3/φασική Ηλεκτρογεννήτρια βραχυκυκλωμένου δρομέα της ΟΑ/100, προβλέπουμε ηλεκτρογεννήτρια συνεχούς ρεύματος. Ο μηχανολογικός και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός είναι εγκατεστημένοι εντός οικίσκου.

Τα λειτουργικά πλεονεκτήματα του συστήματος των προγραμματιζόμενων μεταβλητών στροφών είναι και εδώ τα ίδια με εκείνα τα οποία αναφέρθηκαν προηγουμένως για την ΟΑ/100. Αυτό, πέραν των άλλων σημαίνει ότι και η ΚΑ/100 μπορεί να εκκινεί μόνη της με την ηλεκτρογεννήτρια ενεργούσα κατά την εκκίνηση ως κινητήρας με προγραμματισμένο ρυθμό αυξήσεως των στροφών της, έως ότου ο άνεμος αναλάβει τον ρόλο του κινούντος. Αντίθετα, οι ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα σταθερών στροφών, απαιτούν ειδική διάταξη εκκινήσεως.

Η μονάδα ευρίσκεται τώρα ακόμη στο εντελώς αρχικό προκαταρκτικό στάδιο ρυθμίσεως της λειτουργίας της. Έτσι σημειώνεται απλώς, ότι και σε αυτήν τα πράγματα διαγράφονται ευοίωνα.


Η Επιδεικτική Ανεμογεννήτρια ΟΑ 450 (450KW) και οι Εμπορικές Εκδόσεις της ΟΑ 500, ΟΑ 600 (500KW και 600KW)

Περί τα μέσα του 1993 οπότε τα αποτελέσματα από την λειτουργία της ΟΑ/100 ήσαν πλέον σαφώς ικανοποιητικά, αρχίσαμε ο γράφων και ο Δρ. Μιχαηλίδης, το σχεδιασμό μιας μονάδος του αυτού τύπου με την ΟΑ/100, μεγαλύτερης ισχύος (450 ΚW). Σε συνεργασία δε με το ΚΑΠΕ, κάναμε γνωστά στο Υπ. Ανάπτυξης και την Γεν. Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) τα των πειραματικών μονάδων μας της νήσου Σκύρου και τα του νέου σχεδιασμού μας της μονάδος των 450KW. Έτσι, έγινε αντιληπτή η ιδιαίτερη σημασία για την Μηχανολογική Βιομηχανία μας και την Τεχνολογική μας Ανάπτυξη η από του σταδίου μελέτης - σχεδίαση παραγωγή τέτοιων ενεργειακών μονάδων στην Χώρα μας.

Ακολούθησε η έγκριση από την ΓΓΕΤ (Ιούλιος 1995) του Ερευνητικού - Πειραματικού Προγράμματος ΕΠΕΤ ΙΙ, #573 με Ανάδοχο το ΚΑΠΕ και συμμετέχοντες: το ΕΜΠ, το Πανεπ. Πατρών, την ΔΕΗ και δύο κατασκευαστικούς φορείς, την ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε. (για την κατασκευή της ανεμογεννήτριας μας 450KW) και την ΓΕΩΒΙΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. (για την κατασκευή πτερυγίων ανεμογεννητριών). Σύμβουλος στο πρόγραμμα, ο γράφων Ν. Αθανασιάδης, μελετητής της ανεμογεννήτριας και επιβλέπων της κατασκευής της. Η Μελέτη και ο Σχεδιασμός των πτερυγίων είναι το προϊόν της συνεργασίας του ΕΜΠ, του Πανεπ. Πατρών και του ΚΑΠΕ για τις δοκιμές της δυναμικής αντοχής τους. Κατασκευαστής τους η ΓΕΩΒΙΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.

Η Ανεμογεννήτρια των 450KW του προγράμματος, φέρει το όνομα ΟΑ 450. Αποτελεί την φυσική εξέλιξη της πρωτοπόρας ΟΑ/100 της νήσου Σκύρου, με εφαρμογή των τελευταίων τεχνολογικών επιτεύξεων, τόσο στο μηχανολογικό όσο και κυρίως στα ηλεκτρολογικά συστήματα ισχύος και ρυθμίσεως - ελέγχου λειτουργίας με τις προγραμματιζόμενες μεταβλητές στροφές. Ο 3/πτερος Δρομέας έχει διάμετρο 38,24m. Εντός της Ατράκτου, στην κορυφή μεταλλικού πύργου σε ύψος 38m, είναι συναρμολογημένο το Μηχανολογικό σύστημα και η Ηλεκτρογεννήτρια σε διάταξη παρόμοια με εκείνη της ΟΑ100 αλλά τεχνολογικά εξελιγμένο και επαρκώς ενισχυμένο για την ισχύ των 450KW.

Το κιβώτιο ταχυτήτων ως πολ/στης των στροφών από τον Δρομέα προς την Ηλεκτρογεννήτρια με σχέση μεταδόσεως 1:49,89 με ονομασία Κ-500-800 είναι 3/βάθμιο πλήρως Πλανητικού τύπου. Μελετήθηκε και σχεδιάσθηκε από τον γράφονται και κατασκευάσθηκε στο ειδικό Μηχανουργικό Εργοστάσιο Αφοί Ν.&Γ. ΤΣΙΡΙΚΟΣ Α.Ε. Στο κιβώτιο ταχυτήτων προβλέπονται δύο ανεξάρτητα κυκλώματα κυκλοφορίας ελαίου. Ένα εσωτερικό, με ιδιαίτερα λεπτό φίλτρο (5μm) για τους τριβείς των κυρίων αξόνων και ένα εξωτερικό με ψυγείο αέρος για την ψύξη του ελαίου. Για μεγαλύτερη εξασφάλιση ψύξεως της Ηλεκτρογεννήτριας, προβλέπονται πρόσθετοι Ανεμιστήρες ρεύματος αέρος στο όπισθεν μέρος της Ατράκτου.

Τα σύγχρονα ηλεκτρικά - ηλεκτρονικά συστήματα ισχύος και ρυθμίσεων, έχουν εντυπωσιακά εξελιχθεί σε σύγκριση με εκείνα του 1998-90 της ανεμογεννήτριας ΟΑ100 της Σκύρου. Έτσι, το σύστημα ισχύος της ΟΑ450 συνιστάται από Αναστροφέα Δικτύου (AFE) AC/DC και Αναστροφέα Γεννήτριας AC/DC δια των οποίων, πέραν της μεταβολής των στροφών κ.τ.λ., επιτυγχάνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική απόσβεση αρμονικών τάσεων - ρευμάτων και επίσης πλήρης διόρθωση του συντελεστού ισχύος (στο 1±). Το σύστημα λοιπόν αυτό διορθώνει και τον συντελεστή ισχύος του δικτύου. Για τον προγραμματιζόμενο Ελεγκτή των στροφών και την εν γένει ρύθμιση λειτουργίας και ασφάλειας της μονάδος, προβλέπονται : ένας Κύριος Ελεγκτής (Master PLC) και ένας Συνοδός Ελεγκτής (Slave PLC). Τους ελεγκτές αυτούς μελέτησε ο Δρ. Κ. Μιχαηλίδης. Κατασκευάστηκαν δε εδώ με κύριο υλικό προελεύσεως Siemens.

Την όλη κατασκευή της ΟΑ450 σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές του γράφοντος, ανέλαβε κατά το πρόγραμμα η ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε. Μετά την κατασκευή της Ατράκτου και την σύνθεση του Ηλεκτρολογικού - Ηλεκτρονικού Συστήματος ακολούθησε, η εντός του Εργοστασίου προκαταρκτική λειτουργία και ρύθμιση δι' εξομοιώσεως, με την Ηλεκτρογεννήτρια λειτουργούσα ως κινητήρας. Η εγκατάσταση της μονάδος στο Πειραματικό Αιολικό Πάρκο του ΚΑΠΕ στην Λαυρευσική συνεπληρώθη την 19 Ιουνίου τρεχ. έτους. Έκτοτε αναμένουμε την ΔΕΗ να πραγματοποιήσει την σύνδεσή της με το ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής για να αρχίσουμε τις επί του πεδίου δοκιμές της (field tests).

Τον Ιανουάριο 1998, το ΚΑΠΕ και η ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε. υπέγραψαν Συμφωνητικό δια του οποίου η δεύτερη αναλαμβάνει την προμήθεια, ήτοι την κατασκευή-εγκατάσταση σε χώρο του αιολικού πάρκου του ΚΑΠΕ στην Λαυρεωσική και την παράδοση εν λειτουργία, δύο Ανεμογεννητριών, μια των 500KW και μια των 600KW, υπό τους εξής όρους :

  • Οι μονάδες θα είναι όμοιες ως προς την διάταξη, τις εν γένει Τεχνικές Προδιαγραφές τους και την αρχή ρύθμισης και λειτουργίας τους με προγραμματιζόμενες μεταβλητές στροφές, όπως τα αντίστοιχα της πειραματικής Ανεμογεννήτριας ΟΑ450, με τις αναγκαίες προσαρμογές των μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων ισχύος για τις αυξημένες ισχύες των 500KW και 600KW αντίστοιχως.

  • Τη μελέτη και το σχεδιασμό τους θα αναλάβουν ο μελετητές της ΟΑ 450, Ν. Αθανασιάδης και Κ. Μιχαηλίδης.

Για την πραγματοποίηση του Έργου συνεστήθη Κοινοπραξία "INTER WIND" με έδρα στην ΠΥΡΚΑΛ, Ηλιουπόλεως 1, 172 36 Αθήνα.

Ήδη η κατασκευή και των δύο μονάδων στην ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε. (Μεταλλικοί Πύργοι, ¶τρακτος, Ηλεκτρολογικά) έχει περατωθεί. Η δε μονάδα των 500KW, με τη ονομασία ΟΑ500 έχει εγκατασταθεί στο αιολικό πάρκο του ΚΑΠΕ στην Λαυρεωτική, έχει συνδεθεί με το ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ και από της 21. τρεχ. μηνός Σεπτεμβρίου ευρίσκεται στο προκαταρκτικό στάδιο ρύθμισης επί του πεδίου λειτουργίας της.

Η δεύτερη ανεμογεννήτρια των 600KW, με την ονομασία ΟΑ600, θα εγκατασταθεί προσεχώς στο αυτό πάρκο του ΚΑΠΕ στην Λαυρεωτική.

Κύριες Διαστάσεις των μονάδων ΟΑ 500 και ΟΑ600 :

Διάμετρος τρίπτερου Δρομέα
ΟΑ 500 39,4m
ΟΑ 600 40,6m
Ταχύτης Περιστροφής Δρομέα
Προγραμματιζόμενη από 0 (μηδέν) με συνεχή μεταβολή έως 29 RPM μέγιστη κανονικής λειτουργίας.
Μεταλλικός Πύργος, ύψους
38m
38m

 

Συμπεράσματα

Όπως προκύπτει από τα εδώ εκτεθέντα, οι δύο τελευταίες ανεμογεννήτριες ΟΑ 500 και ΟΑ 600 οι τύποι των οποίων φέρονται για εμπορική διάθεση στην αγορά είναι προϊόντα μιας 20/ετούς προσπάθειας. Πρόκειται δε για μονάδες υψηλών προδιαγραφών τόσο ως προς την εν γένει δομή τους όσο και ως προς το τεχνολογικά εξελιγμένο σύστημα λειτουργίας και ασφαλείας τους με ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στην συνεργασία τους με τα ηλεκτρικά δίκτυα τα οποία τροφοδοτούν, ιδίως δε τα ασθενή. Ελπίζουμε συνεπώς ότι ο τύπος τους θα τύχει του ενδιαφέροντος των επενδυτών για εγκαταστάσεις εντός Ελλάδος είτε και στο εξωτερικό. Αλλά και κάτι περισσότερο: ότι δηλαδή αποτελούν το προϊόν μιας ολοκληρωμένης εγχώριας τεχνολογίας ως προς την σύλληψη της ιδέας, τον σχεδιασμό και την κατασκευή και όχι μια απλώς εισαγόμενης με "φατούρας". Θα πρέπει δε να μην παραβλέπεται η ιστορικά διαπιστωμένη αλήθεια ότι, χώρες με αυτόφωτη ανάπτυξη της τεχνολογίας της εποχής τους, είναι εκείνες στις οποίες συμβαδίζουν με αυτήν και η οικονομική, η εργασιακή, η κοινωνική και η ανάπτυξη του λόγου της τέχνης και των επιστημών.


30, Σεπτεμβρίου 2001
Ν. Αθανασιάδης
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Βιογραφικό Σημείωμα:

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Διπλ. Μηχ.-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Επιμελητής ΕΜΠ (Έδρα Μηχανών Εσωτερικής Καύσης). Δρ. Τεχνικών Επιστημών του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου (ΕΤΗ) Ζυρίχη Ελβετία, ως υπότροφος του ΕΜΠ. Καθηγητής του ΕΜΠ (Σχολή Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων), 1962. Ιδρυτής του Εργαστηρίου Αεροδυναμικής-Υδρ. Μηχανών ΕΜΠ Πολυτεχνούπολη Ζωγράφου. Επί χούντας, φυλακίστηκε, ετήσια διαθεσιμότητα για αντιδικτατορική δράση (1973). Διετέλεσε Κοσμήτωρ της Σχολής Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ, Πρύτανης ΕΜΠ, και Συγκλητικός ΕΜΠ. Συγγραφή ετησίων σημειώσεων των μαθημάτων του. Συγγράμματα : Μηχανική των Ρευστών, Αεροδυναμική - Αεριοδυναμική, Υδροδυναμικές Μηχανές (Αντλίες). Πολλές Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια. Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 1987-94. Συνταξιοδοτήθηκε το 1988, με τον τίτλο "Ομότιμου Καθηγητού ΕΜΠ". Από το 1984 έθεσε σκοπό την ανάπτυξη της Έρευνας και Τεχνολογίας για την εγχώρια κατασκευή Ανεμογεννητριών.
Επιλογές από την Επαγγελματική του δράση:
Διευθύνων Κατασκευαστής μηχανικός Εργοστασίου της "ΤΕΧΝΙΚΑ Σ. ΜΑΛΚΩΤΣΗΣ Α.Ε." Πειραιάς. Μελέτη - Σχεδίαση - Κατασκευές κυρίων εξαρτημάτων και τμημάτων μεγάλων μηχανών diesel. Μελέτη - Σχεδιασμός -κατασκευή εν σειρά κινητήρων diesel βιομηχανικής, ναυτικής και αγροτικής χρήσεως. Μελετητής του μεγάλου Αντλιοστασίου της λίμνης Υλικής για την ύδρευση των Αθηνών 1956-58 κ.τ.λ.