Ο ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΤΩΝ ΑΠΕ

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ή ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΕ

 

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ)
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

A) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

B) ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η' ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
3. ΔΕΣΜΗΕ ή ΔΕΗ

Α) ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ, ΟΠΩΣ ΔΕΜΕ, ΔΑΔΔΙ, ΔΝΕΜ, κ.α.)

Β) ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΑΥΤΟΨΙΑ)

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
4. Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΙΣΑ) ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
5. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΔΙΠΕΧΩ) ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ)
Ή
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΥΠΕ) / ΥΠΕΧΩΔΕ

Α) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Β) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

6. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ή Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
7. ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Α) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΥΠΑΡΞΗ Ζ.Ο.Ε., κ.α.

Β) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

8. ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (+ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Ή / ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ)
9. ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ( + ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Ή / ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ)
10. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ)
11. Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΕΘΑ / ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α) ΓΕΣ

Β) ΓΕΝ

Γ) ΓΕΑ

12. ΟΤΕ
13. ΕΟΤ
14. ΚΑΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Α/Γ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ)
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
15. ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)
16. ΟΙΚΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Α) Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Χ.Ο.Π.) (ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

Β) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Η' ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
17. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ή Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
18. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ / ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
19. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
20. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ (ΑΥΤΟΨΙΑ ΕΡΓΟΥ)
ΣΥΝΟΛΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : 27