ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

ΔΕΗ (13 Μαίου 2008)

Θέμα: Επιστολή κου Αθανασόπουλου

Αρχή Σελίδας


Υπ. Ανάπτυξης (23 Απριλίου 2008)

Θέμα: Διαβούλευση για το θεσμό της Χρηματοδότησης Από Τρίτους (ΧΑΤ) σε ενεργειακά έργα.

Αρχή Σελίδας


Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης (18 Απριλίου 2008)

Θέμα: Υποχρέωση τελεσιδικίας πράξεων χαρακτηρισμού, για την εξέταση αιτημάτων επιτρεπτών επεμβάσεων για έργα ΑΠΕ.

Αρχή Σελίδας


Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης (2 Απριλίου 2008)

Θέμα: Ελάχιστες αποστάσεις τουριστικών καταλυμάτων από ΑΠΕ

Αρχή Σελίδας


Υπ. Ανάπτυξης (3 Μαρτίου 2008)

Θέμα: Σύσταση επιτροπής για την εξέταση υφιστάμενης κατάστασης στις Ιδιωτικές Ενεργειακές Επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Αρχή Σελίδας


Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών (25 Φεβρουαρίου 2008)

Θέμα: Ημερίδα για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα.

Αρχή Σελίδας


E.E.N. HELLAS S.A. (20 Φεβρουαρίου 2008)

Θέμα: Αποστολή δεδομένων από αιολικά πάρκα

Αρχή Σελίδας


Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών (28 Ιανουαρίου 2008)

Θέμα: Ημερίδα για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα.

Αρχή Σελίδας


Υπ. Οικονομίας (24 Δεκεμβρίου 2007)

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων για διατάξεις (άρθρο 5 παρ. 6 - Έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων) του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

Αρχή Σελίδας


Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης (7 Δεκεμβρίου 2007)

Θέμα: Κόστος ανάπτυξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα.

Αρχή Σελίδας


Υπ. Ανάπτυξης (3 Δεκεμβρίου 2007)

Θέμα: 4η Έκθεση άρθρου 3 Οδηγίας 2001/77/ΕΚ για πρόβλεψη διείσδυσης ανανώσιμης ενέργειας στην Ελλάδα το 2010.

Αρχή Σελίδας


ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (12 Νοεμβρίου 2007)

Θέμα: 1η Έκθεση για το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό της Ελλάδας 2008 - 2020, Μέρος Ι.

Αρχή Σελίδας


ΔΕΘ

Θέμα: Διοργάνωση έκθεσης "ΕΝΕΡΓΕΙΑ".

Αρχή Σελίδας


Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (9 Οκτωβρίου 2007)

Θέμα: Σύσταση Ομάδας Εργασίας για τις ΑΠΕ.

Αρχή Σελίδας


Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ (4 Οκτωβρίου 2007)

Θέμα: Προκαταρκτική Συνάντηση.

Αρχή Σελίδας


ΟΠΕ (1 Οκτωβρίου 2007)

Θέμα: Νέα πρωτοβουλία του ΟΠΕ "greek building materials" και "greek building services".

Αρχή Σελίδας


Σύνδεσμός Ανωνύμων Αταιριών και ΕΠΕ (20 Σεπτεμβρίου 2007)

Θέμα: Καθορισμός τόπου και ημερομηνίας Συσκέψεως.

Αρχή Σελίδας


Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (5 Σεπτεμβρίου 2007)

Θέμα: Συνέδριο ENERTECH 2007.

Αρχή Σελίδας


Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (2 Αυγούστου 2007)

Θέμα: Διαγωνισμός παραχώρησης διαχείρισης υδροηλεκτρικών σταθμών.

Αρχή Σελίδας


Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (30 Ιουλίου 2007)

Θέμα: Κλιματικές Αλλαγές. Τοπικές Προτάσεις και Λύσεις (συνέχεια).

Αρχή Σελίδας


Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (30 Ιουλίου 2007)

Θέμα: Κλιματικές Αλλαγές. Τοπικές Προτάσεις και Λύσεις.

Αρχή Σελίδας


ΔΕΘ (24 Ιουλίου 2007)

Θέμα: Διοργάνωση έκθεσης με θέμα την ενέργεια στην Κομοτηνή.

Αρχή Σελίδας


Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (9 Ιουλίου 2007)

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος αγοράς ανεμογεννητριών από Ελλάδα.

Αρχή Σελίδας


ΔΕΗ (25 Ioυνίου 2007)

Θέμα: Σύσταση Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος.

Αρχή Σελίδας


Υπ. Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (12 Φεβρουαρίου 2007)

Θέμα: Πρόσκληση εισηγητή σε σεμινάριο για τις ΑΠΕ από το ΚΠΕ Κόνιτσας.

Αρχή Σελίδας


ΡΑΕ (31 Μαϊου 2007)

Θέμα: Παράπονα ανεξάρτητων παραγωγών νησιωτικών δικτύων.

Αρχή Σελίδας


Ευρωπαϊκή Επιτροπή (3 Απριλίου 2007)

Θέμα: Επίσκεψη ευρωπαίου επιτρόπου.

Αρχή Σελίδας


Υπ. Ανάπτυξης (3 Ιουλίου 2006)

Θέμα: Ευχαριστήρια επιστολή.

Αρχή Σελίδας


ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ (7 Μαρτίου 2006)

Θέμα: Πρόσκληση εισηγητή.

Αρχή Σελίδας


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ (20 Φεβρουαρίου 2006)

Θέμα: Εγκατάσταση νέων μεγάλων συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ή/και αιολικών πάρκων στην Αττική.

Αρχή Σελίδας


Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων (6 Φεβρουαρίου 2006)

Θέμα: Απάντηση σε υπόμνημα σχετικό με το ύψος του ανταλλάγματος χρήσης για την εκτέλεση έργων Α.Π.Ε.

Αρχή Σελίδας


Υπ. Ανάπτυξης (17 Ιανουαρίου 2006)

Θέμα: Πρόσκληση σε σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά με την εις βάθος εξέταση της ενεργειακής πολιτικής της χώρας από τον ΔΟΕ.

Αρχή Σελίδας


Υπ. Ανάπτυξης (27 Δεκεμβρίου 2005)

Θέμα: 3η Έκθεση Άρθρου 3 Οδηγίας 2001/77/ΕΚ για πρόβλεψη διείσδυσης ανανεώσιμης ενέργειας στην Ελλάδα το 2010.

Αρχή Σελίδας


Κ.Α.Π.Ε. (29 Νοεμβρίου 2005)

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης στα ΥΣΗ που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου HYPOS - DILETR.

Αρχή Σελίδας


ΡΑΕ (25 Νοεμβρίου 2005)

Θέμα: Έργο ΕΠΑΝ - Βελτίωση - Επικαιροποίηση αιολικού χάρτη της χώρας.

Αρχή Σελίδας


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ (31 Οκτωβρίου 2005)

Θέμα: Διεθνής Έκθεση & Συνέδριο για την Υπεράκτια Αιολική Ενέργεια.

Αρχή Σελίδας


Υπ. Ανάπτυξης (29 Αυγούστου 2005)

Θέμα: Θεσμικό Πλαίσιο για τη Γεωθερμία

Αρχή Σελίδας


Υπ. Ανάπτυξης (9 Μαΐου 2005)

Θέμα: Θεσμικό Πλαίσιο για τα Βιοκαύσιμα.

Αρχή Σελίδας


ΥΠΑΝ - Δράση 3.1.1 (Ιανουάριος 2005)

Θέμα: Δράση 3.1.1 "Εφαρμογή επιδεικτικών έργων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών"

Αρχή Σελίδας


ΥΠΑΝ - Απαντητική επιστολή προς το ΠΑΝΔΟΙΟ (Δεκέμβριος 2004)

Θέμα: Ενεργειακή διάσταση περιβαλλοντικής πολιτικής

Αρχή Σελίδας


WRE ΕΛΛΑΣ - Διακοπές ρεύματος (5 Νοεμβρίου 2004)

Θέμα: Διακοπές ρεύματος στις γραμμές διασύνδεσης Αιολικών Πάρκων

Αρχή Σελίδας


WRE ΕΛΛΑΣ - Διακοπές ρεύματος (8 Νοεμβρίου 2004)

Θέμα: Διακοπές ρεύματος στις γραμμές διασύνδεσης Αιολικών Πάρκων

Αρχή Σελίδας


ΔΕΗ / Δ/νση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας - Διακοπές ρεύματος

Θέμα: Απάντηση στα ανωτέρω έγγραφα που αναφέρονται σε συχνές διακοπές ρεύματος στις γραμμές διασύνδεσης Αιολικών Πάρκων

Αρχή Σελίδας


ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - Οικοδομική άδεια Αιολικού Πάρκου

Θέμα: Έκδοση οικοδομικής άδειας Αιολικού Πάρκου

Αρχή Σελίδας


ΥΠΕΘΟ - Αναπτυξιακός Νόμος

Αρχή Σελίδας


ΡΑΕ - Σύνδεση στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φεβρουάριος 2004)

Θέμα: Έργα σύνδεσης χρηστών Συστήματος

Αρχή Σελίδας


ΡΑΕ - Σύνδεση στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Μάρτιος 2004)

Θέμα: Έργα σύνδεσης χρηστών Συστήματος

Αρχή Σελίδας


ΔΕΣΜΗΕ - Σύμβαση Σύνδεσης Παραγωγού ΑΠΕ

Θέμα: Σύμβαση Σύνδεσης Παραγωγού ΑΠΕ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙ

Αρχή Σελίδας